İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Karabük Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ


- Ülke, bölge ve yerel ölçekte afet zararlarını azaltmak amacıyla;

- Kurum, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan,

- Standart, esas, usulleri belirleyen ve denetleyen,

- Çağdaş Afet ve Acil Durum yönetim modeli oluşturmak,

- İlimiz merkez ve ilçelerinin deprem, sel, heyelan kaya düşmesi gibi afet riskinin belirlenerek, afet öncesi sırasında ve sonrasında gerekli önlemleri almaktır.

 

VİZYONUMUZ

 

- Güvenli yerleşim ve yapılaşma politikaları oluşturmak,

- Kenti gelecekte olası tehlikelere karşı hazırlamak,

- Riski en aza indirgemek.

- Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile paralel olarak planlı şehirleşmesinin sağlanması,

- İlimiz için gerekli her türlü bilimsel ve teknolojik olanakları kullanarak toplumda afet bilincinin yerleştirilmesini amaçlar.